fbpx

VILKÅR

Kjøpsvilkår EPIC AktivPark – EPIC Digernes AS
Avtalevilkår for registrering

1. ALDERSGRENSE
Det er 18 års aldersgrense for kjøp på Internett. Personer ned til og med 5 år kan bruke parken, da i følge med foresatte. I dedikerte barneområder kan barn under 5 benytte aktivitetene under oppsyn av foresatte. Personer over 10 år kan oppholde seg i parken uten at foresatte er tilstede. For at personer over 10 år skal kunne møte opp i parken uten forhåndsbestilling fra foresatt må barnet være registrert som kunde og foreldre ved oppmøte ha signert en egenerklæring.

2. EGENERKLÆRING
Før all bruk av trampolineparken skal alle ha gjennomgått og forstått EPIC AktivPark sine sikkerhetsregler for bruk av anlegget. Sikkerhetsreglene må være akseptert og forstått før man kan gå inn i aktivitetsparken. Vær sikker på at du har forstått sikkerhetsreglene som blir presentert i sikkerhetsvideo, av park-personale og på oppslag i lokalet. Spør våre ansatte om noe er uklart. Man skal se sikkerhetsvideoen før man går inn i parken.

Alle som bruker parken må omfattes av en generell egenerklæring. Ved å godta avtalevilkårene aksepterer du ansvar for å sørge for at alle i ditt følge som er omfattet av en bestilling i ditt navn er kjent med EPIC AktivPark sine sikkerhetsregler, for bestillinger nå og i fremtiden. For online bestilling fylles en dedikert egenerklæring ut som del av bestillingen og godkjennes.

Barn/unge under 18 år som skal besøke parken uten foresatte må få en voksen til å gjøre bestillingen for seg.

Barn/unge under 18 år som ønsker å besøke parken uten en voksen, må være registrert med sitt navn på egenerklæringsskjema via online bestilling. Dette gjelder også for måned/årskortinnehavere under 18 år som skal besøke parken uten foresatte.

Uten å være kjent med og ha akseptert sikkerhetsreglene vil man ikke få hoppe i parken.

3. PRISER
Prisen du skal betale for tjenesten og/eller produktet du kjøper er opplyst i bestillingsbildet i nettbutikken.

4. BETALING
Vi krever betaling for varen på det tidspunkt vi mottar din bestilling. Du mottar kvittering pr. e-post så snart betalingen er registrert hos oss.

5. PERSONOPPLYSNINGER
Dine rettigheter i forbindelse med personvern er viktig for oss og EPIC AktivPark har utformet en Personvernerklæring. I denne personvernerklæringen kan du se hva slags data vi lagrer og hvordan vi benytter oss av disse dataene. Vi utdyper også hva slags rettigheter du har i forhold til dine personlige data lagret hos oss. Denne personvernserklæringen er i samsvar med EUs nye personverndirektiv (GDPR) og norsk lov, og omhandler bruk av vår nettside, lagring av data i forbindelse med booking av tjenester og eventuelle medlemskap, direktekommunikasjon med deg som kunde og eventuell annen bruk av dine kundedata. Hvis du har spørsmål håper vi du tar kontakt. Du finner relevante kontaktopplysninger i personvernerklæringen.

Du finner hele vår Personvernerklæring på vår hjemmeside og innlogget i vårt bookingsystem under «Mine sider».

6. ANGRERETT
Ved kjøp via internett har kjøper 14 dagers ubetinget angrerett, så fremt tjenesten ikke allerede er brukt/innkrevet.
Ved kjøp av måned/årskort på nett kan man etter angrerettloven kap 4, §18 gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager fra den dagen bekreftelsen på inngått avtale, angrerettskjema og de foreskrevne opplysningene om angrerett er mottatt. Hvis angreretten benyttes på måned/årskort blir besøkene i parken som er gjort med måned/årskortet omgjort til vanlige besøk og trukket fra summen man får refundert.

Melding om bruk av angreretten må gis pr epost til EPIC AktivPark innen fristen. Angrefristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp. Kunden bør sørge for at dette kan dokumenteres.

7. EPIC AKTIVPARK`S RETTIGHETER OG PLIKTER
EPIC AktivPark skal til enhver tid holde apparater og aktiviteter i parken i best mulig stand.

EPIC AktivPark kan med forvarsel holde stengt eller redusere tilbudet og åpningstidene i samsvar med kundenes etterspørsel i forbindelse med ferieavvikling, helligdager og liknende.

EPIC AktivPark forbeholder seg retten til å stenge parken ved uforutsette avbrudd i driften som ligger utenfor vår kontroll.

EPIC AktivPark fastsetter de regler som gjelder i parken. Gjester og måned/årskortinnehavere forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som er gitt for parken.

8. GJESTERS RETTIGHETER OG PLIKTER
Gjesten kan, så fremt regler og anvisninger følges, ved kjøp av tilgang til parken fritt benytte seg av de aktivitetene det er kjøpt billett til og som er tilgjengelig i parken på det gitte tidspunktet.

Ved misbruk av parken eller gjentatte brudd på våre sikkerhetsregler eller ved gjentatte brudd på å følge anvisninger fra parkens ansatte, vil man kunne bli bortvist fra parken. Man vil i slike tilfeller ikke ha rett på refusjon av inngangsbillett.

Gjesten er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret.

9. TVISTER
Tvister mellom gjester og EPIC AktivPark skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler. Eventuelle saker skal legges frem for tingretten og behandles der.

Åpningstider

Mandag - Fredag: 14:00 - 20:00
Lørdag og Søndag: 10:00 - 19:00

PS! Lørdag og Søndag mellom kl. 10:00 og 11:00 er hele parken reservert KUN for de minste barna (0-4 år)

Epic AktivPark Digernes,
Digernes Næringsområde 9
6260 Skodje

DESIGNED WITH ♥ BY KERN.NO